تمرین شماره یک

 

لینک مستقیم : دانلود تمرین شماره یک 

 

 لینک کمکی (20روز) : دانلود تمرین شماره یک

 

----------------- بسمه تعالی

.1 عملکرد دو گانهی سیستم را توضیح دهید. همچنین توضیح دهید که با چه هدفی سیستم به این صورت عمل میکند.
.2 دستورالعمل ممتاز به چه معناست؟ با یک خط توضیح مشخص کنید که کدامیک از دستورات زیر باید ممتاز باشند؟

  • غیر فعال کردن وقفه ها
  • استفاده از فراخوانهای سیستم
  • تعیین مقدار تایمر

.3 تله ) trap ( چیست؟ در چه صورتی اتفاق میافتد؟ آیا میتواند به دلخواه توسط برنامه نویس تولید شود؟ اگر بلی، به چه
هدفی؟
.4 دسترسی مستقیم به حافظه ) DMA ( معمولا در دستگاههای ورودی/خروجیای که سرعت بالایی دارند اتفاق میافتد تا
از زیاد شدن بار اجرایی CPU جلوگیری کند. این عمل را به اختصار توضیح داده و به سوالات زیر در این مورد پاسخ
دهید:

  • CPU با دستگاه مربوطه چگونه ارتباط برقرار میکند؟
  • CPU چگونه از کامل شدن عملیات حافظه مطلع میشود؟
  • در حالی که کنترلگر DMA در حال انتقال اطلاعات است، CPU میتواند به اجرای برنامه های دیگر بپردازد.

آیا ممکن است عمل DMA تداخلی را برای برنامهی کاربر )که در CPU اجرا میشود( ایجاد کند؟ اگر ندارد
توضیح دهید که چرا و اگر دارد مشخص کنید که چگونه این مسئله ممکن است.
5. سه روش ارسال پارامتر به سیستم عامل )برای انجام فراخوان سیستمی( را توضیح دهید.

/ 1 نظر / 7 بازدید
mp4

پ نمره امتحانات چیییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟